La Seguretat en el Treball inclou totes les activitats destinades a millorar les condicions de treball amb la finalitat de controlar esdeveniments no dessitjats que puguessin donar lloc a accidents.