Durada: 3 hores.

Dirigit a: Conductors de carretilles automotores i transpaletes

Objectius: Prevenció d’Accidents, sensibilització, canvi d’actitud en qualsevol tasca de manutenció relacionada amb l’ús de carretons elevadors.

 

Durada: 3 hores

Dirigit a: Electricistes, encarregats del manteniment elèctric d'instal·lacions i personal muntador d'equips elèctrics i electrònics.

Objetius: Sensibilitzar al personal de la importància de la prevenció en l'empresa, identificar els riscos específics de l'activitat, amb la finalitat de poder identificar-los i adoptar les pertinents mesures preventives.

Durada: 3 hores.

Dirigit a: Treballadors que utilitzen el automòbil en els desplaçaments “in itinere”, “en missió” o sent aquest el seu mitjà de transport habitual durant la jornada laboral.

Objectius: Informar als treballadors sobre els riscos i mesures preventives associades a les tasques de conducció.

Sensibilitzar als assistents sobre la necessitat d’adquirir hàbits que permetin prevenir els accidents en la conducció d’automòbils i donar instruccions de com actuar en situacions d’emergència o davant un accident a la via.

 

Durada: 2 hores.

Dirigit a: Tot el personal de l'empresa.

Objectius: Sensibilitzar als treballadors del risc d'incendi, identificar els tipus de foc i els mitjans i accions per combatre'ls.