L'Ergonomia és la disciplina que té per objectiu adaptar les demandes de la feina a les capacitats i limitacions de les persones. Aquí trobaràs cursos relacionats amb la prevenció de molèsties i lesions associades a la càrrega física.