Durada:
2 hores

Dirigit a: Treballadors usuaris de pantalles de visualització de dades.

Objetius: Sensibilitzar als treballadors usuaris de pantalles de visualització de dades sobre els riscos associats a l'ús d'aquests equips.

Adquirir coneixements pràctics que els permetin adequar els diferents equips i elements que constitueixen el lloc de treball amb pantalles, a fi de disminuir tant la càrrega física com la mental.

Durada: 2 hores

Dirigit a: Treballadors que en el seu lloc de treball realitzin freqüentment tasques que comportin aixecar, subjectar o arrossegar algun tipus de càrrega de pes superior als 3 kg.

Objetius: Sensibilitzar als treballadors en relació al risc de lesió dorsolumbar derivat de la manipulació manual de càrregues, així com sobre la necessitat  d’aplicar correctament les tècniques de manipulació.

Adquirir coneixements teòrics i pràctics sobre la manipulació segura de les càrregues.

Durada: 2 hores

Dirigit a: Treballadors que utilitzin la veu com eina de treball, com per exemple, personal docent, actors, personal de televenta, locutors, cantants professional, etc.

Objetius: Sensibilitzar als treballadors sobre els riscos derivats del treball amb esforç vocal, així com, la necessitat d’establir mesures preventives adequades a l’activitat diària.

Adquirir coneixements teòrics i pràctics sobre les mesures preventives aplicables en la prevenció de riscos amb esforç vocal. 

Durada: 2 hores.

Dirigit a: Treballadors que realitzen tasques amb cicles de treball molt repetitiu. Per exemple, operaris de línies de muntatge manual, treballadors d’industries càrniques, bobinadores a l’industria tèxtil, etc.

Objectius: 

Sensibilitzar als treballadors sobre els riscos derivats del treball amb moviments repetitius, així com sobre la necessitat d’adoptar pautes de treball adequades.

Adquirir coneixaments teórics y pràctics sobre les mesures preventives aplicables a la prevenció de lesions per moviments repetitius.

Durada: 5 hores.

Dirigit a: Personal sanitari que en el seu treball habitual hagi de mobilitzar pacients. En especial auxiliars d’ infermeria i geriatria, zeladors, lliteres i treballadores familiars.

Objectius: Sensibilitzar al personal sanitari sobre la importància d’ aplicar tècniques de mobilització que evitin lesions dorsolumbars.

Adquirir coneixements pràctics sobre les tècniques de mobilització més adients en cada situació.